Hernieuwbaar Energie Contractering

Bedrijven zijn zich bewust dat duurzaamheid steeds meer een onderdeel vormt van hun bedrijfsvoering. Het voldoen aan normeringen en criteria voor (toe-)leveringen en opdrachten maakt dat duurzaam ondernemen als 'licensce to operate' geldt. 

Om inkoopvoordelen te behalen voor onze klanten assisteren wij bij de contractering van hun energiebehoeften: wij structureren alle prijs en leveringscondities, en adviseren over inzet en afname van duurzame energie. 

Door gebruik onze diensten verkrijgen klanten overzicht, inzage en verantwoording over hun hernieuwbaar energie verbruik.