Visie

Voorsprong door Oorsprong

Opwekking van duurzame energie zal plaatsvinden op lokaal niveau, waardoor een verschuiving zal plaatsvinden van grootschalige centrale energieopwekking naar een geografische spreiding van gedecentraliseerde systemen.

RES wil ondernemingen de toegang bieden tot schone energie van nieuwe productie eenheden en de monitoring in de voortgang van het verminderen van hun specifieke CO2-voetafdruk.