Missie

Reduceren van CO2 uitstoot

Een nieuwe brandstofmix zal ontstaan waarbij we zullen overgaan van traditionele brandstoffen (olie, steenkool en aardgas) naar opwekking uit zes dominante hernieuwbare energiedragers: biomassa, organisch afval, zon, wind, water en aardwarmte, elk met een specifieke CO2-voetafdruk.

Wij geloven dat door het bieden van inzichten in de energieprestaties van deze waardeketens, en via onze scenarioplanning bedrijven in staat worden gesteld om hun specifieke CO2-voetafdruk te verminderen en duurzame groei te realiseren.