Hernieuwbaar Energie Handel

In heel Europa zijn er voor producenten en eindgebruikers grote kansen voor duurzame energievoorziening. Het sluiten van hernieuwbare energiecontracten kan moeilijk te realiseren zijn vanwege de noodzakelijke kennis van de markt, juridische en compliance-regels, het vermogen om risico's en het werkkapitaal te beheren.

We lossen deze problemen voor klanten op door het aanbieden van overeenkomsten die voldoen aan de juiste administratieve kaders conform (inter-)nationale en sector richtlijnen.

RES is Better Biomass en ISCC gecertificeerd -geaccrediteerd door EU- en kan hierdoor duurzaamheidscriteria en prestaties binnen de gehele energie waardeketen borgen.

RES is een business partner door het aanbieden van langdurige samenwerkingen en een professionele partij gedurende de contractperiode voor onze klanten.

Wij hanteren een directe en persoonlijke aanpak. Vanuit onze ervaring weten we dat wanneer betrokken cliënten een sterke inzet en doorzettingsvermogen tonen, dit leidt tot realisatie van nieuwe kansen.